سفیران رویش زمین
تهران / اهواز
شنبه- پنجشنبه: 08:30 - 16:30

شرکت سفیران رویش زمین با برخورداری از کارشناسان متخصص و پرسنل با تجربه و با بهره گیری از آخرین اطلاعات راهبردی و به روز در کلیه امور کشاورزی خدمات مشاوره‌ای لازم را ارائه می نماید. از جمله:

 مشاوره جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
 تهیه طرحهای توجیهی، تجاری و انجام مطالعات اقتصادی پروژه‌های سرمایه گذاری
 مشاوره برای انتخاب کسب و کارهای متناسب با میزان سرمایه متقاضی
 مشاوره طراحی و اجرای پکیجهای فلزی و بتونی تصفیه فاضلاب انسانی و بیمارستانی
 مشاوره در زمینه تعمیر و نگهداری تصفیه خانه های صنعتی
 مشاوره در پروژه‌های صنایع کشاورزی و مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی شامل مراحل زیر:

مرحله اول: مطالعات حوزه شناخت پروژه (آنالیز پروژه به لحاظ نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های مترتب بر آن).
مرحله دوم: مطالعات حوزه تعریف پروژه (خروجی این بخش از مطالعات بیان تفصیلی و دقیق آن چیزی است که باید در پروژه اتفاق افتد).
مرحله سوم: مطالعات حوزه بازاریابی و برندینگ (مطالعات این بخش متضمن موفقیت پروژه در فاز فروش و بهره برداری است).
مرحله چهارم: مطالعات حوزه تأمین منابع و آنالیز اقتصادی (شناسایی و پیشنهاد بهترین مدل تأمین منابع مالی و بازگشت سرمایه متناسب با شرایط پروژه و تقاضای کارفرما).
مرحله پنجم: مطالعات حوزه فروش و بهره برداری

img_divider