سفیران رویش زمین
تهران / اهواز
شنبه- پنجشنبه: 08:30 - 16:30

الف)علمی و آموزشی/ پژوهش و تحقیقات

منظور از پژوهش انجام فعالیت خلاقانه و هدفمند است که به منظور توسعه‌ی علم و دانش صورت می گیرد. پژوهش‌های این شرکت در حوزه کشاورزی، دامپروری و شیلات به منظور نیل به دست آوردهای نوین و متمرکز و حصول کاربردهای نو در کلیه علوم مرتبط با موضوع کار شرکت صورت می پذیرد. هدف اصلی از انجام پژوهش های مورد نظر، مستندسازی، شرح دادن، تحقیق و توسعه در جهت پیشرفت دانش بشری می‌باشد.
مأموریت‌های شرکت در حوزه‌های مختلف به شرح زیر می‌باشد :
ایجاد استقلال و امنیت دانشی و فناوری
ایجاد ثروت از طریق انجام پژوهش و تولید دانش و فناوری
انجام پژوهش در زمینه فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی و تبدیل پژوهش به فناوری و ارائه آن به مشتریان و ذینفعان
انجام پژوهش در زمینه به روزرسانی فناوری‌های به کار رفته در واحدهای تولیدی کشاورزی با هدف افزایش منافع اقتصادی و افزایش ایمنی و کاهش اثرات زیست محیطی
انجام پژوهش به منظور بهینه سازی فرآیندهای تولیدی و رفع موانع تولید
انجام پژوهش در مسیر دانش‌های نوین و مرزهای دانش
شرکت سفیران رویش زمین با تکیه بر توانمندی کشور و دانش بومی، برنامه راهبردی خود را با هدف خلق دانش‌های فنی مورد نیاز بخشهای مختلف کشاورزی، بهینه سازی فرآیند‌های تولید و در این مسیر تاکید بر مشتری محوری و سودآوری کلی برنامه‌ها برای ذینفعان و مشتریان شرکت دارد.
پژوهش ابزار توانمندی و سیادت جوامع در عصر کنونی است و نقش اساسی در توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. از این رو در ساختار شرکت، پژوهش از جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. در این راستا شرکت سفیران رویش زمین در بخشهای کشاورزی، آب، محیط زیست و فضای سبز قدمهای سترگی برداشته است. بعنوان مثال آخرین دستاورد در زمینه پژوهش، موفقیت شرکت در زمینه پرورش ماهیان زینتی در آبهای شور می باشد که با تکثیر ماهی زینتی آمریکایی ... برای نخستین بار در خاورمیانه موفق با روش هیبریداسیون تلفیقی موفق به این کار شده است که این فن آوری می تواند به رفع نیاز کشور در توسعه ماهیان آب شور منجر شود و یک انقلاب اقتصادی را در مناطق ساحلی جنوب کشور با رویکرد اشتغالزایی فعال و پایدار بوجود بیاورد.
 انجام کلیه مطالعات زیست محیطی شامل:
ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) طرح هاي زيربنايي، مطالعات پايه محيط زيست (EBS)، مطالعات ارزيابي استراتژيک محيط زيست (SEA)ارزيابي محيط زيست فن‌آوري‌هاي مختلف (EnTA)، مطالعات ارزيابي اثرات محيط زيست طرح هاي کشاورزی و زيرساختي ( سدها و سازه هاي آبي، شبکه هاي آبياري و زهکشي، نيروگاه هاي برقابي و حرارتي، راه و راه آهن، توسعه ميادين نفت و گاز، پالايشگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي، اسكله ها و سكوهاي نفتي، احداث کارخانجات صنعتي و...)، طرح ريزي، نظارت بر اجرا و کنترل کيفي عمليات پايش، کنترل و کاهش سطوح آلاينده هاي هوا، مطالعات کيفي منابع آب، مطالعات جامع پيشگيري، کنترل و کاهش آلودگي مخازن سد ها، رودخانه ها و آبخوان ها، مدلسازي و مديريت كيفيت آب دريا، مدلسازي انتشار آلودگي هاي نفتي در محيط هاي آبي به منظور شناسايي نقاط نشت، کمک به تهيه برنامه‌هاي واکنش سريع در برابر نشت و طرح‌هاي مهار آلودگي و آلودگي زدايي(Remediation) ، مطالعات مديريت پسماند، تدوين برنامه هاي جامع مديريت پسماندهاي بهداشتي و صنعتي، امکان سنجي و طراحي سيستم هاي استحصال گاز از زباله، مكان‌يابي، طراحي مهندسي و نظارت بر اجراي محل دفن پسماند‌هاي عادي و خطرناک، طراحي سيستم هاي پسماندسوزي، مطالعات تفصيلي و طراحي مهندسي توليد کمپوست، مطالعات ارزيابي و مديريت ريسک ناشي از اثرات ريزگرد‌ها، مطالعات حفاظت اكوسيستم‌ها، معرفي و استفاده از روش هاي بيولوژيك در مطالعات علاج بخشي کيفيت مخازن سدها و منابع آبي، مطالعات علاج بخشي و حذف آلاينده ها از خاک با استفاده از روش هاي بيولوژيکي، تدوين طرح هاي تفصيلي و اجرايي باز روياني پوشش‌هاي گياهي تخريب شده با استفاده از روش‌هاي بيولوژيک،آموزش محيط زيست براي بهره وري از دانش ارزش ها و كاركردهاي اكوسيستم هاي طبيعي.

 

ب)علمی آموزشی/آموزش

آموزش می¬‌تواند به صورت تلاش برای بهبود یا گسترش شایستگی توصیف شود. یا ارتقای مهارت‌¬های موجود در کارمندان به منظور افزایش عملکرد یا بهره‌¬وری درباره¬‌ی شغلی است که در آن مشغول به کار است. بسیاری از سازمان¬‌ها، آموزش و توسعه را بخش جدایی¬‌ناپذیر فعالیت توسعه¬‌ی منابع انسانی در نظر می-‌گیرند. قرن جدید نیز به طور جهانی شاهد تمرکز بر همین موضوع در سازمان¬‌ها بوده است. اکثر سازمان¬‌ها، ساعات آموزشی را در طول سال برای کارکنان اجباری کرده‌¬اند. در عصر حاضر سازمان ها از طریق توانمندسازی کارکنان قادر به پاسخگویی سریع به تغییرات در محیط هستند اهمیت این موضوع تا آن حد است که بدون وجود کارکنان توانمند، سازمان ها قادر به رسیدن به اهداف خود نیستند. آموزش از جمله مهم ترین عواملی می باشد که نقش عمده ای در افزایش توانمندی کارکنان ایفا می کند،آموزش های ضمن خدمت کارآمدترین ابزار و قوی ترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و تقویت آن ها برای انجام وظایف محوله می باشد. یک سازمان برای اینکه بتواند کارکنان ماهری داشته باشد نیاز به سرمایه گذاری بر روی آموزش کارکنان داشته و این موضوع را باید سرلوحه ی برنامه های خود قرار دهد. آموزش کارکنان فرآیندی است که انطباق و سازگاری کارکنان را با محیط متحول سازمانی و در نهایت انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرونی فراهم می آورد. به عنوان مثال دانش افزایی متصدیان فضای سبز شهرداریها و ادارات و کارخانجات مختلف در هر منطقه می‌تواند بر اساس آموزشهای انجا م شده منجر به یکنواختی وضعیت فضای سبز شهری مطابق با نیازهای شهروندان و شاغلان شرکتها و ادارات مورد نظر گردد.
شرکت سفیران رویش زمین در بحث آموزش های کاربردی با داشتن نیروهای خلاق، محقق و کارآمد، ضمن نیازسنجی شرکتها و واحدهای مختلف و ادارات دولتی، نیازهای آموزشی فعلی آنها را تشخیص داده و با طراحی و برنامه ریزی لازم و تهیه و تدوین سرفصلهای مدون و مورد تأیید سیستم آموزشی، آموزش‌های مورد نظر را اجرا می‌کند. بدیهی است برای بررسی میزان مفید بودن آموزش های داده شده در مرحله بعد، امکان بررسی میزان اثربخشی و ارزیابی آموزش داده شده وجود دارد.
به منظور ارائه آموزهای لازم در زمینه کشاورزی اقدامات ذیل مورد نظر می باشد:
1. آموزش کارکنان و پرسنل فضای سبز
2. آشنایی با رقمها و واریته های جدید و شناسنامه دار و البته توصیه شده توسط مراکز معتبر بین المللی در بحث بذر و نهال
3. شیوه‌های علمی سنجش و میزان بهره‌وری و مدیریت آب و آبیاری در کشاورزی و فضای سبز (زمان/میزان/شدت)
4. آموزش مدیریت مبارزه و کنترل علف هرز و آفات با رویکرد دانش محور و حفاظت زیستی
5. شناسایی دانش موجود گروه‌های کشاورز منطقه مورد نظر
6. مقایسه دانش موجود و مطلوب کشاورزان منطقه
7. شناسایی اولویتهای آموزشی کشاورزان منطقه
8. ارائه راهکارهای مدیریتی و عملیاتی با توجه به نیازها و شکاف دانشی
بر اساس نتایج بررسیهای صورت گرفته در منطقه، نیازهای اولویت‌دار کشاورزان را می‌توان به شرح ذیل معرفی نمود:
بهره‌گیری از پیشرفتهای فنّی جدید، آشنایی با رقمهای مناسب و پربازده، روشهای مبارزه با آفات گیاهان زراعی و باغی، رعایت تناوب زراعی صحیح، میزان مصرف بذر در واحد سطح، مدیریت و مهار علفهای هرز، ضد عفونی بذر قبل از کشت، مدیریت بهینه آبیاری، انتخاب نوع ، نحوه دیسك‌زنی و آماده سازی زمین، مبارزه زیستی، مدیریت آفات و بیماریها، تشخیص زمان مناسب مبارزه شیمیایی و تشخیص نوع سموم مناسب برای مدیریت آفات و بیماریها، تعیین غلظت و میزان مناسب مصرف سموم، آشنایی با نیازهای دمایی، نور و رطوبت محصول، مدیریت مزرعه جهت حصول به یک کشاورزی پایدار در منطقه، مدیریت تغذیه گیاهان، خودکارسازی گلخانه‌ها، آموزشهای زیست محیطی در جهت نیل به ایمنی غذایی و دسترسی به محصولات سالم و ارگانیک از این منظر که استقفاده بی رویه از کود و سموم آفت‌کش خطرات قابل توجهی برای سلامتی انسان در پی دارد.

 

 

img_divider