سفیران رویش زمین
تهران / اهواز
شنبه- پنجشنبه: 08:30 - 16:30

به عنوان نمونه این شرکت امکان مشارکت فعال در طرح راهبران شغلی کمیته امداد امام خمینی ره را که هم اکنون در این کمیته در حال اجراست دارا می باشد.
در این طرح که یک الگوی کارآفرین محور است که در آن تعدادی از افراد بیکار به کارآفرین معرفی می شوند تا برای آن‌ها شغل ایجاد شود، راهبران شغلی همه مراحل ایجاد اشتغال برای یک مددجو از جمله شناسایی و استعدادسنجی، مشاوره، انتخاب طرح، پیگیری وصول و پرداخت تسهیلات، اجرای طرح و در نهایت بازاریابی محصولات را بر عهده می‌گیرند که یکی از راهکار‌های پایدارسازی مشاغل می‌باشد و برای اثربخشی بیشتر مشاغل ایجاد شده توسط کمیته امداد در دستور کار قرار گرفته است.

از آنجاییکه مجموعه شرکت سفیران رویش زمین متشکل از کارآفرینان فعال در سطح استان بوده و در زمینه‌های مختلف تجربه و عملکرد موفقی داشته است می‌تواند راهبری شغلی تعداد زیادی از متقاضیان را بر عهده بگیرد و این کارآفرینان واحدهای کوچک را در زنجیره ارزش خود تعریف نماید.

این شرکت با بهره‌گیری از اساتید دانشگاه و کارآفرینان برتر می تواند هدایت‌گری، پیگیری توانمندی و مشاوره شغلی متقاضیان را با انجام نیاز سنجی و شرایط
و استعدادهای مناطق مختلف انجام دهد.

در این راستا شرکت سفیران رویش زمین قادر است با ایجاد و ارتقای دانش فنی و مهارت‌های حرفه‌ای متقاضیان از طریق آموزش‌های مقدماتی، بلند مدت
و کوتاه مدت کارآفرینی و ترویجی، متناسب با نیازهای شغلی مراجعین، آنها را به منظور کاریابی، اشتغال‌زایی و افزایش بهره وری مشاغل مورد نظر راهبری نماید.

این شرکت با ایجاد ساز و کارهای نظارتی به منظور ارتقای کمی و کیفی طرح‌های اجرا شده و تحقق خودکفایی متقاضیان کار می‌تواند باعث پایدارسازی و تثبیت طرح‌های اشتغال و خودکفایی به منظور کسب درآمد قابل اتکا گردد.