سفیران رویش زمین
تهران / اهواز
شنبه- پنجشنبه: 08:30 - 16:30

گواهینامه‌ها و مجوزهای اخذ شده

 1. گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت HSE
 2. گواهینامه تایید محیط زیست ISO 45001
 3. گواهینامه فنی و تخصصی در زمینه ی گیاهان دارویی
 4. گواهینامه فنی و تخصصی دوره های تئوری و عملی GPS
 5. گواهینامه فنی و تخصصی کار با نرم افزار های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 6. گواهینامه مدیریت بین المللی کیفیت ISO 9001
 7. گواهینامه مدیریت استاندارد بین المللی ISO 2001
 8. گواهینامه کار آفرینی در حوزه ی کشاورزی
 9. گواهینامه دوره ی قوانین و مقررات معاملات دولتی
 10. شرکت و اخذ مدرک کارگاه علمی فرا تحلیل
 11. شرکت و اخذ مدرک کارگاه بورس و اوراق بهادار
 12. گواهینامه فنی و تخصصی قارچ خوراکی (احداث و بهره برداری)
 13. گواهینامه فنی و تخصصی کشت گیاهان استراتژیک (گندم، جو و ...)
 14. اخذ شماره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 15. اخذ گواهی کارگاه داده کاوی علمی و سنجش با نرم افزار SPSS
 16. اخذ گواهی کارگاه اخلاق علمی و حرفه ای
 17. اخذ گواهی کارگاه آینده پژوهشی
 18. گواهینامه صلاحیت اداره کار (مجوز وزارت کار)
 19. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه‌ها و مجوزهای اخذ شده